Obec    Petrovice    (568147, ORP Ústí nad Labem)


Územní plán     Mapa     Veřejná mapa     iLAS
Textová část
           Opatření obecné povahy   (formát PDF, velikost 2.44 MB)
Grafická část
           Dopravní řešení   (formát PDF, velikost 1.56 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 126 kB)
           Hlavní výkres   (formát PDF, velikost 4.1 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 949.33 kB)
           Koordinační výkres   (formát PDF, velikost 4.21 MB)
           Širší vztahy   (formát PDF, velikost 1.68 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 102.67 kB)
           Výkres TI   (formát PDF, velikost 1.48 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 352.23 kB)
           Výkres VPS   (formát PDF, velikost 1.57 MB)
           Výkres ZČÚ   (formát PDF, velikost 1.7 MB)
           Výkres ZPF   (formát PDF, velikost 1.94 MB)


Data mají informativní charakter