Obec    Malečov    (568104, ORP Ústí nad Labem)


Územní plán     Mapa     Veřejná mapa     iLAS
Textová část
           Opatření obecné povahy   (formát PDF, velikost 6.59 MB)
Grafická část
           Hlavní výkres   (formát PDF, velikost 84.78 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 279.39 kB)
           Koordinační výkres   (formát PDF, velikost 40.7 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 535.01 kB)
           Širší vztahy   (formát PDF, velikost 24.84 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 14.02 MB)
           Výkres TI   (formát PDF, velikost 18.51 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 113.89 kB)
           Výkres VPS   (formát PDF, velikost 823.08 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 216.3 kB)
           Výkres ZČÚ   (formát PDF, velikost 1.01 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 2.11 MB)
           Výkres ZPF   (formát PDF, velikost 10.21 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 148.36 kB)


Data mají informativní charakter