Obec    Dolní Zálezly    (567931, ORP Ústí nad Labem)


Územní plán     Mapa     Veřejná mapa     iLAS
Textová část
           Obecně závazná vyhláška   (formát PDF, velikost 539.6 kB)
           Textová část   (formát PDF, velikost 15.85 MB)
Grafická část
           Hlavní výkres   (formát PDF, velikost 30.27 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 1.61 MB)
           Organizace území   (formát PDF, velikost 48.52 MB)
           Výkres VPS   (formát PDF, velikost 26.33 MB)
Změna č. 1     Mapa    Veřejná mapa    iLAS
Změna č. 2     Mapa    Veřejná mapa    iLAS
Změna č. 3     Mapa    Veřejná mapa    iLAS


Data mají informativní charakter