Obec    Ústí nad Labem    (554804, ORP Ústí nad Labem)


Územní plán     Mapa     Veřejná mapa     iLAS
Textová část
           Opatření obecné povahy   (formát PDF, velikost 13.15 MB)
           Textová část   (formát PDF, velikost 14.61 MB)
Grafická část
           Dopravní řešení   (formát PDF, velikost 11.21 MB)
           Hlavní výkres   (formát PDF, velikost 59.09 MB)
           Koordinační výkres   (formát PDF, velikost 33.41 MB)
           Širší vztahy   (formát PDF, velikost 61.74 MB)
           Výkres TI / elektřina   (formát PDF, velikost 11.57 MB)
           Výkres TI / voda   (formát PDF, velikost 12.38 MB)
           Výkres VPS   (formát PDF, velikost 5.33 MB)
           Výkres ZČÚ   (formát PDF, velikost 10.86 MB)
           Výkres ZPF   (formát PDF, velikost 10.62 MB)


Data mají informativní charakter