Obec    Trmice    (553697, ORP Ústí nad Labem)


Územní plán     Mapa     Veřejná mapa     iLAS
Textová část
           Textová část   (formát PDF, velikost 366.48 kB)
Grafická část
           Dopravní řešení   (formát PDF, velikost 1.39 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 2.32 MB)
           Hlavní výkres   (formát PDF, velikost 2.57 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 43.6 MB)
           Koordinační výkres   (formát PDF, velikost 4.93 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 5.44 MB)
           Uspořádání krajiny   (formát PDF, velikost 1.46 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 3.74 MB)
           Výkres TI / elektřina   (formát PDF, velikost 3.26 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 2.68 MB)
           Výkres TI / voda   (formát PDF, velikost 1.44 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 2.29 MB)
           Výkres VPS   (formát PDF, velikost 911.23 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 1.94 MB)
           Výkres ZČÚ   (formát PDF, velikost 893.04 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 1.92 MB)
Změna č. 1     Mapa    Veřejná mapa    iLAS
Změna č. 2     Mapa    Veřejná mapa    iLAS
Změna č. 3     Mapa    Veřejná mapa    iLAS
Změna č. 4     Mapa    Veřejná mapa    iLAS


Data mají informativní charakter