Obec    Trmice    (553697, ORP Ústí nad Labem)


Územní plán     Mapa     Veřejná mapa     iLAS
Textová část
           Opatření obecné povahy   (formát PDF, velikost 945.36 kB)
           Textová část   (formát PDF, velikost 280.88 kB)
Grafická část
           Dopravní řešení   (formát PDF, velikost 1.33 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 189.8 kB)
           Hlavní výkres   (formát PDF, velikost 1.98 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 842.88 kB)
           Koordinační výkres   (formát PDF, velikost 5.12 MB)
           Uspořádání krajiny   (formát PDF, velikost 1.13 MB)
           Dopravní řešení   (formát PDF, velikost 2.66 MB)
           Uspořádání krajiny / doprava / širší vztahy   (formát PDF, velikost 2.92 MB)
           Obecně závazná vyhláška   (formát PDF, velikost 1.17 MB)
           Výkres regulace   (formát PDF, velikost 2.99 MB)
           Textová část   (formát PDF, velikost 4.23 MB)
           Výkres TI / elektřina   (formát PDF, velikost 2.56 MB)
           Výkres TI / širší vztahy   (formát PDF, velikost 2.48 MB)
           Výkres TI / voda   (formát PDF, velikost 2.43 MB)
           Urbanizace   (formát PDF, velikost 2.47 MB)
           Širší vztahy   (formát PDF, velikost 3.6 MB)
           Výkres TI / elektřina   (formát PDF, velikost 3.64 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 129.8 kB)
           Výkres TI / voda   (formát PDF, velikost 868.94 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 137.24 kB)
           Výkres VPS   (formát PDF, velikost 1.58 MB)
           Výkres ZČÚ   (formát PDF, velikost 617.26 kB)
           Výkres ZPF   (formát PDF, velikost 677.56 kB)
Změna č. 1     Mapa    Veřejná mapa    iLAS
Změna č. 2     Mapa    Veřejná mapa    iLAS


Data mají informativní charakter