Obec    Ryjice    (546186, ORP Ústí nad Labem)


Územní plán     Mapa     Veřejná mapa     iLAS
Textová část
           Textová část   (formát PDF, velikost 3.53 MB)
Grafická část
           Dopravní řešení   (formát PDF, velikost 941.47 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 751.49 kB)
           Hlavní výkres   (formát PDF, velikost 2.3 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 1.81 MB)
           Koordinační výkres   (formát PDF, velikost 2.48 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 866.54 kB)
           Uspořádání krajiny   (formát PDF, velikost 1.53 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 1.33 MB)
           Širší vztahy   (formát PDF, velikost 413.61 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 469.2 kB)
           Výkres TI   (formát PDF, velikost 737.99 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 953.41 kB)
           Vlastnické vztahy   (formát PDF, velikost 433.18 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 888.72 kB)
           Výkres ZČÚ   (formát PDF, velikost 1.07 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 421.69 kB)
           Výkres ZPF   (formát PDF, velikost 1.28 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 1.39 MB)


Data mají informativní charakter