Obec    Přestanov    (530620, ORP Ústí nad Labem)


Územní plán     Mapa     Veřejná mapa     iLAS
Textová část
           Textová část   (formát PDF, velikost 1.13 MB)
Grafická část
           Hlavní výkres   (formát PDF, velikost 644.72 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 907.19 kB)
           Koordinační výkres   (formát PDF, velikost 1.51 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 1.1 MB)
           Širší vztahy   (formát PDF, velikost 7.03 MB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 805.93 kB)
           Výkres VPS   (formát PDF, velikost 283 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 937.31 kB)
           Výkres ZČÚ   (formát PDF, velikost 342.18 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 370.85 kB)
           Výkres ZPF   (formát PDF, velikost 980.61 kB)
                   Legenda   (formát PDF, velikost 522.24 kB)


Data mají informativní charakter