Záplavová území   

Vymezení záplavových území: Q5 (průtok pětileté vody), Q10 (průtok desetileté vody), Q20 (průtok dvacetileté vody), Q50 (průtok padesátileté vody), Q100 (průtok stoleté vody), Q100 - aktivní zóna, území zvláštní povodně pod vodním dílem, zóny havarijního plánování. V aplikace lze doplňkově zobrazit rozsah záplav z roku 2002 včetně fotodokumentace a rozsah záplav z roku 2013.