Vývoj centra Ústí nad Labem v dobových mapách   

Interaktivní zpracování původního materiálu, který vydala Geodézie s.p., provoz inženýrské geodézie Ústí nad Labem (zpracoval Ing. Josef Vlk, František Suka a kol.) v prosinci 1991. Aplikace umožňuje porovnávat historické podoby centra města na mapových podkladech z let 1725, 1843, 1878, 1887, 1910, 1935, 1945, 1950 - 1960, 1988, 1990, 1992 se současným stavem (letecká mapa z roku 2018). Jednotlivé mapové podklady jsou doplněny o popis příslušného historického období.