Územní plány obcí v ORP Ústí nad Labem   

Územní plány obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem), mimo Územní plán Ústí nad Labem. Další témata: Rozpracované změny územních plánů, územní studie (dostupné také na samostatné stránce oddělení územního plánování). V rámci podkladových map: Císařské otisky z roku 1842, okresní generel ÚSES.