Územní plán Ústí nad Labem   

Územní plán Ústí nad Labem vydaný v roce 2011. Další témata: Územní studie (dostupné také na samostatné stránce oddělení územního plánování). V rámci podkladových map: Hlavní výkresy územního plánu města z roku 1996 (návrh) a z roku 1974, císařské otisky z roku 1842.