Turistické zajímavosti v Ústí nad Labem a okolí   

Cyklus "Trasy netušených krás", který provádí zajímavými místy v Ústí nad Labem, zajímavá vyhlídková místa v ORP Ústí nad Labem, naučné stezky v ORP Ústí nad Labem, muzea v ORP Ústí nad Labem. Mapová témata jsou doprovozena rozsáhlou fotodokumentací, doplňujícími popisy, GPS, výškovými profily tras. Data včetně fotodokumentace jsou pořizována vlastním průzkumem území přímo v terénu oddělením GIS. Aplikace je dostupná v českém a německém jazyce.