Technická infrastruktura ÚAP   

Zásobování elektrickou energií, teplem, plynem a vodou, odvádění a čištění odpadních vod, elektrické komunikace a veřejného osvětlení. Data vychází z průběžné aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP). Kompletní data ÚAP lze prohlížet v samostatné aplikaci Územně analytické podklady 2016. Informace o ÚAP správního obvodu Ústí nad Labem jsou dostupné na samostatné stránce ÚAP.