Pocitová mapa města Ústí nad Labem 2017   

Vyhodnocení projektu Pocitová mapa města 2017. Pocitové body mohla zaznamenávat veřejnost od 15.5.2017 do 31.7.2017 prostřednictvím speciální webové mapové aplikace. Hodnotící aplikace obsahuje: mapu agregovaných pocitových bodů; teplotní mapu pro každý typ pocitového bodu; přehled všech pocitových bodů za jednotlivé ÚMO; vyhodnocení základních sídelních jednotek z hlediska počtu zaznamenaných pocitových bodů. Garantem projektu je oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje.