Památková péče   

Objekty a plochy památkové péče - Registrované nemovité památky v ústředním seznamu kulturních památek vedené Národním památkovým ústavem, neevidované památky a válečné hroby, které nad rámec zákona eviduje pracovník památkové péče Magistrátu (většina objektů je doplněná o fotodokumentaci), památkově chráněné plochy, významné stavební dominanty, historicky významné stavby a architektonické cenné stavby, urbanistické hodnoty.