Odpadové hospodářství v Ústí nad Labem   

Umístění kontejnerů separovaného odpadu (papír, plast, sklo, elektroodpad, bioodpad, textil a obuv), včetně kalendáře jejich svozu. Kalendář svozu nebezpečného odpadu, objemného odpadu, odpadu ze zeleně. Umístění sběrných dvorů, skládek, spaloven.