Nový územní plán Ústí nad Labem   

Aplikace shromažďuje a zobrazuje mapové podklady průzkumů, rozborů a analýz a další geografické vrstvy pro účely pořizování nového územního plánu Ústí nad Labem. O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 2. 12. 2015 a současně ukončilo pořizování všech změn, u kterých bylo do té doby schváleno pořízení. Více informací o novém územním plánu najdete na samostatné stránce Odboru investic a územního plánování.