Majetek města Ústí nad Labem   

Svěřený a vybraný majetek města Ústí nad Labem. Svěřený majetek města je na základě OZV č. 4/2012, Statut města Ústí nad Labem, svěřen do správy jednotlivým městským obvodům, na jejichž území se daný majetek nachází. Vybraný majetek města spravují dle jeho účelu jednotlivé odbory magistrátu.