Dětská hřiště v Ústí nad Labem   

Dětská hřiště v Ústí nad Labem, včetně informací o vybavení, provozovateli, provozní době a fotodokumentace. Data jsou pořizována vlastním průzkumem území přímo v terénu v rámci aktualizace územně analytických podkladů.