Brownfieldy města Ústí nad Labem   

Plochy plochy brownfieldů v Ústí nad Labem. Brownfieldy jsou vymezovány v rámci průběžné a úplné aktualizace územně analytických podkladů Statutárním městem Ústí nad Labem.